Samsora Premier

THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ SỐ 23 DIỆN TÍCH 81.24M2

14:20 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ SỐ 23 DIỆN TÍCH 81.24M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN SỐ 19 VÀ 20 DIỆN TÍCH 80.95M2

14:17 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN SỐ 19 VÀ 20 DIỆN TÍCH 80.95M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN SỐ 18 VÀ 21 DIỆN TÍCH 78.57M2

14:13 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN SỐ 18 VÀ 21 DIỆN TÍCH 78.57M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN 17 VÀ 22 DIỆN TÍCH 90.51M2

14:11 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN 17 VÀ 22 DIỆN TÍCH 90.51M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN SỐ 16 DIỆN TÍCH 84.92M2

14:10 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 03 NGỦ CĂN SỐ 16 DIỆN TÍCH 84.92M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN HỘ 7 VÀ 8 DIỆN TÍCH 59,65M2

14:07 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN HỘ 7 VÀ 8 DIỆN TÍCH 59,65M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN SỐ 6 VÀ 9 DIỆN TÍCH 58,94M2

14:05 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN SỐ 6 VÀ 9 DIỆN TÍCH 58,94M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 CĂN SỐ 5 VÀ 10 DIỆN TÍCH 69.05M2

14:04 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 CĂN SỐ 5 VÀ 10 DIỆN TÍCH 69.05M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN SỐ 3 DIỆN TÍCH 73.11M2

14:02 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN SỐ 3 DIỆN TÍCH 73.11M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN SỐ 2 DIỆN TÍCH 69.40M2

14:00 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ CĂN SỐ 2 DIỆN TÍCH 69.40M2

THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ LOẠI CĂN SỐ 1, 12B DIỆN TÍCH 80.43M2

13:58 ngày 12/10/2018
THIẾT KẾ CĂN HỘ 02 NGỦ LOẠI CĂN SỐ 1 DIỆN TÍCH 80.43M2

Thiết kế mặt bằng Samsora Premier

13:50 ngày 12/10/2018
Thiết kế mặt bằng Samsora Premier

TIẾN ĐỘ, CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG SAMSORA

13:45 ngày 12/10/2018
Tiến độ và Chính sách bán hàng Samsora Premier

TỔNG QUAN SAMSORA PREMIER

13:42 ngày 12/10/2018
Tổng quan Samsora Premier
Đặt mua căn hộ
Tin Mới nhất
Hotline: 0984 31 31 81